top of page

Nykyisiä ja aiempia toimeksiantojamme

2017 - 2021

Perheyhtiön kehitys

Perheyhtiö oli tilanteessa, jossa suunnan valitseminen ja askeleiden löytäminen oli tärkeää. Operatiivisiin haasteisiin tarvittiin näkökulmia ja toimenpiteitä. Omistajastrategiaa tuli samalla kehittää selkeämmäksi. Vaihtoehtoihin ryntäämättä yhtiö löysi maltillisen rahoittajan kehittämään yhtiötä eteenpäin. Lopputuloksena tasapainoinen yhtiö osana isompaa listattua kokonaisuutta.

Palvelut: omistajastrategia, advisor, hallitustyöskentely, M&A, operatiiviset vaihtoehdot, yrityskauppa

2018 - 

Perheyhtiön muutos ja kasvu

Yrityksen piti tehdä rakenteellinen muutos. Kehittää hallitustyöskentelyä, myydä liiketoimintayksikkö ja tehdä muita strategia valintoja ja siirtoja. Olemme olleet mukana yhtiön kehityksessä ja yhteistyö jatkuu uusien hankkeiden parissa. 

Palvelut: M&A, hallitus, advisor, operatiiviset hankkeet, rahoitus, uudet liiketoiminnat, liiketoiminnan kehitys.

2019 - 2021

Yksityisen startupin mallit ja seuranta

Monen omistajan yhtiö, jonka tarve oli kehittää järjestelmällistä toimintatapaa johtamiseen, hallitustyöskentelyyn ja kehittämiseen. Advisory-palvelu auttoi tässä eteenpäin ja vakiinnutti hyviä työtapoja.

Palvelut: advisor, hallitustyöskentely, operatiivinen tuki ja kehitys

2017 - 2019

Suomen maaorganisaation kehittäminen

Toimitusjohtajan tukena strategiavaihtoehtojen arviointi, johtoryhmän yhteistyö ja suuntien valitseminen. 

Tarpeiden ymmärrys ja yritysostokohteiden etsiminen ja screenaus. Yhdessä kasvun toteuttajana.

Palvelut: advisor, strategiatyö, johtoryhmätyö, M&A

2022 - 2024

Yrityksen kansainvälistyminen 

Kansainvälistymistä hakeva yritys, jolla uniikki teknologia. Rahoituksen ja kansainvälistymisen ajoittaminen, neuvottelut sekä maltti. Siitä on hyvä projekti rakennettu. Tavoitteena käynnistää kansainvälinen liiketoiminta tai löytää globaali kumppani.

Palvelut: advisor, operatiivinen tuki

2023

Yritykauppaneuvonanto

Ostajan omistajan tukeminen yrityskaupan markkinaan ja liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Palvelut: advisor, teknologia, rahoitus, M&A

2021 -

Startup-yhtiöiden kehittäminen

Hankeprojekteja alkuvaiheen yhtiöiden avuksi, rahoituksen suunnittelu ja toimeenpano. Omistajien sparraus ja operatiivinen tuki. 

Palvelut: advisor ja kehitys

2022

Pk-yrityksen konsernijohto

Konsernijohtoryhmän kanssa toimiminen, konserniyhtiöiden johtajien operatiivinen tuki. Ulkopuolisen näkemyksen tuominen kehityshankkeisiin ja strategiaan. Fokuksen löytäminen.

Palvelut: advisor, johtoryhmätyö, operatiivinen tuki

2023 - 

Kasvuyrityksen kehittäminen

Yrityksen kasvun tukeminen ja mahdollisuuksien löytäminen. Yritysjärjestelyedellytyksien luominen ja löytäminen. Johdon ja hallituksen tukeminen. 

Palvelut: advisor, operatiivinen tuki, M&A, sopimusjuridiikka

2022 - 

Vastuullisuuden mahdollisuudet

Hallituksien ja yritysjohdon luentoja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mahdollisuuksista. Yrityksen vastuullisuuden kypsyysasteet. Ajattelutavat. Sidosryhmä-hyödyt.

Palvelut: advisor, vastuullisuus, liikkeenjohto

bottom of page